غریبانه (1377)

110 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1377/12/29

بزرگ (ابوالفضل پورعرب) اتومبیلی از نمایشگاهی که شوهر خواهرش یوسف (محمدرضا داودنژاد) در آن مشغول به کار است، قرض گرفته و با آن تصادف می‌کند. یوسف مجبور می‌شود دو فقره چک به ماهرخ (هدیه تهرانی) صاحب اتومبیل بدهد. طی اتفاقاتی بزرگ مجبور به باز پس گرفتن چک ها از ماهرخ می‌شود. این در حالی‌ست که ماهرخ با گذاشتن شرطی برای بزرگ او را مجبور به عملی دور از انتظار می‌کند.

بزرگ (ابوالفضل پورعرب) اتومبیلی از نمایشگاهی که شوهر خواهرش یوسف (محمدرضا داودنژاد) در آن مشغول به کار است، قرض گرفته و با آن تصادف می‌کند. یوسف مجبور می‌شود دو فقره چک به ماهرخ (هدیه تهرانی) صاحب اتومبیل بدهد. طی اتفاقاتی بزرگ مجبور به باز پس گرفتن چک ها از ماهرخ می‌شود. این در حالی‌ست که ماهرخ با گذاشتن شرطی برای بزرگ او را مجبور به عملی دور از انتظار می‌کند.

جوایز غریبانه
جوایز غریبانه
جوایز غریبانه
غریبانه در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم غریبانه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

بزرگ (ابوالفضل پورعرب) اتومبیلی از نمایشگاهی که شوهر خواهرش یوسف (محمدرضا داودنژاد) در آن مشغول به کار است، قرض گرفته و با آن تصادف می‌کند. یوسف مجبور می‌شود دو فقره چک به ماهرخ (هدیه تهرانی) صاحب اتومبیل بدهد. طی اتفاقاتی بزرگ مجبور به باز پس گرفتن چک ها از ماهرخ می‌شود. این در حالی‌ست که ماهرخ با گذاشتن شرطی برای بزرگ او را مجبور به عملی دور از انتظار می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل غریبانه