آگهی فروش (Online Shopping) (اکران نشده)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: قصیده گلمکانی

دنیا، دختری که برای ادامه‌ی تحصیل در حال مهاجرت کردن به خارج از کشور است، لوازمی که نیاز ندارد را برای فروش روی سایت اینترنتی می گذارد. یکی از مشتریان مردی است که به بهانه‌ی خرید لوازم دختر وارد منزل او می‌شود...

دنیا، دختری که برای ادامه‌ی تحصیل در حال مهاجرت کردن به خارج از کشور است، لوازمی که نیاز ندارد را برای فروش روی سایت اینترنتی می گذارد. یکی از مشتریان مردی است که به بهانه‌ی خرید لوازم دختر وارد منزل او می‌شود...

سایر اطلاعات فیلم آگهی فروش (Online Shopping)

اطلاعات تکمیلی
داستان

دنیا، دختری که برای ادامه‌ی تحصیل در حال مهاجرت کردن به خارج از کشور است، لوازمی که نیاز ندارد را برای فروش روی سایت اینترنتی می گذارد. یکی از مشتریان مردی است که به بهانه‌ی خرید لوازم دختر وارد منزل او می‌شود...

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آگهی فروش (Online Shopping)