بادام های تلخ (1378)

80 دقیقه
تاریخ اکران: 1378/01/02

«تاری»(فریبرز عرب‌نیا) برای ادامه‌ تحصیل تصمیم به مهاجرت دارد. او برای تامین هزینه‌هایش با یک دلال همکاری می‌کند. قرار است او«مهندس زرین»(جمشید مشایخی) را که عضو مبتکر کارخانه‌ی پارس الکتریک است و حالا به دلایلی از ترس جانش از قاچاقچی‌ها پنهان شده است را پیدا کند. تاری برای این‌کار با ترفندی خود را با «ترگل»(بهاره رهنما) دختر مهندس آشنا می کند و بعد از مدتی محل اختفای مهندس را پیدا می‌کند. قاچاقچی ها وقتی به محل مورد نظر می‌رسند با تاری مواجه می‌شوند.

«تاری»(فریبرز عرب‌نیا) برای ادامه‌ تحصیل تصمیم به مهاجرت دارد. او برای تامین هزینه‌هایش با یک دلال همکاری می‌کند. قرار است او«مهندس زرین»(جمشید مشایخی) را که عضو مبتکر کارخانه‌ی پارس الکتریک است و حالا به دلایلی از ترس جانش از قاچاقچی‌ها پنهان شده است را پیدا کند. تاری برای این‌کار با ترفندی خود را با «ترگل»(بهاره رهنما) دختر مهندس آشنا می کند و بعد از مدتی محل اختفای مهندس را پیدا می‌کند. قاچاقچی ها وقتی به محل مورد نظر می‌رسند با تاری مواجه می‌شوند.

سایر اطلاعات فیلم بادام های تلخ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

داستان

«تاری»(فریبرز عرب‌نیا) برای ادامه‌ تحصیل تصمیم به مهاجرت دارد. او برای تامین هزینه‌هایش با یک دلال همکاری می‌کند. قرار است او«مهندس زرین»(جمشید مشایخی) را که عضو مبتکر کارخانه‌ی پارس الکتریک است و حالا به دلایلی از ترس جانش از قاچاقچی‌ها پنهان شده است را پیدا کند. تاری برای این‌کار با ترفندی خود را با «ترگل»(بهاره رهنما) دختر مهندس آشنا می کند و بعد از مدتی محل اختفای مهندس را پیدا می‌کند. قاچاقچی ها وقتی به محل مورد نظر می‌رسند با تاری مواجه می‌شوند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بادام های تلخ

آخرین مشارکت های کاربران