هنوز نه (د) (آماده اکران)

15 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: آرین وزیردفتری

مادر و پدر هستی میخواهند تولد او را که خارج از ایران زندگی می کند از طریق اسکایپ به او تبریک بگویند

مادر و پدر هستی میخواهند تولد او را که خارج از ایران زندگی می کند از طریق اسکایپ به او تبریک بگویند

سایر اطلاعات فیلم هنوز نه (د)

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

15 دقیقه

داستان

مادر و پدر هستی میخواهند تولد او را که خارج از ایران زندگی می کند از طریق اسکایپ به او تبریک بگویند

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هنوز نه (د)

آخرین مشارکت های کاربران