زمان می ایستد (اکران نشده)

76 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: علیرضا امینی
جوایز زمان می ایستد
جوایز زمان می ایستد
جوایز زمان می ایستد
زمان می ایستد در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم زمان می ایستد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

76 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زمان می ایستد

آخرین مشارکت های کاربران