روز دیدنی (1374)

95 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1374/09/29

پس از آزادی از زندان «جهانگیر»(حبیب اسماعیلی) به محل کار سابق خود می رود و درآن جا با دختر صاحب‌کارش که حالا امور را در دست گرفته روبه‌رو می شود. او برای نزدیک شدن به «نسترن»(افسانه بایگان) از هم‌سلولی اش «قدم نور»(جمشید هاشم پور) می‌خواهد که با سلاح کمری نسترن را تهدید کند تا او به عنوان ناجی به او کمک کند. هم زمان «مهرداد»(چنگیز وثوقی) شوهر خواهر نسترن، قدم نور را تطمیع می کند تا نسترن را به قتل برساند. این ماجرا کشمکشی میان همه به وجود می‌آورد.

پس از آزادی از زندان «جهانگیر»(حبیب اسماعیلی) به محل کار سابق خود می رود و درآن جا با دختر صاحب‌کارش که حالا امور را در دست گرفته روبه‌رو می شود. او برای نزدیک شدن به «نسترن»(افسانه بایگان) از هم‌سلولی اش «قدم نور»(جمشید هاشم پور) می‌خواهد که با سلاح کمری نسترن را تهدید کند تا او به عنوان ناجی به او کمک کند. هم زمان «مهرداد»(چنگیز وثوقی) شوهر خواهر نسترن، قدم نور را تطمیع می کند تا نسترن را به قتل برساند. این ماجرا کشمکشی میان همه به وجود می‌آورد.

جوایز روز دیدنی
جوایز روز دیدنی
جوایز روز دیدنی
روز دیدنی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم روز دیدنی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

پس از آزادی از زندان «جهانگیر»(حبیب اسماعیلی) به محل کار سابق خود می رود و درآن جا با دختر صاحب‌کارش که حالا امور را در دست گرفته روبه‌رو می شود. او برای نزدیک شدن به «نسترن»(افسانه بایگان) از هم‌سلولی اش «قدم نور»(جمشید هاشم پور) می‌خواهد که با سلاح کمری نسترن را تهدید کند تا او به عنوان ناجی به او کمک کند. هم زمان «مهرداد»(چنگیز وثوقی) شوهر خواهر نسترن، قدم نور را تطمیع می کند تا نسترن را به قتل برساند. این ماجرا کشمکشی میان همه به وجود می‌آورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روز دیدنی