لایت سایت (آماده اکران)

7 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: مسلم طباطبایی

در یک اتاق با ارتفاع نامعلوم که توسط نور سفید معلق از ریسمانی روشن است، شخصیت داستان اِم. ای. متولد می‌شود و توسط نور سفید جان می‌گیرد با نافرمانی نور سفید، داستان این انیمیشن پیش می‌رود...

در یک اتاق با ارتفاع نامعلوم که توسط نور سفید معلق از ریسمانی روشن است، شخصیت داستان اِم. ای. متولد می‌شود و توسط نور سفید جان می‌گیرد با نافرمانی نور سفید، داستان این انیمیشن پیش می‌رود...

سایر اطلاعات فیلم لایت سایت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

7 دقیقه

داستان

در یک اتاق با ارتفاع نامعلوم که توسط نور سفید معلق از ریسمانی روشن است، شخصیت داستان اِم. ای. متولد می‌شود و توسط نور سفید جان می‌گیرد با نافرمانی نور سفید، داستان این انیمیشن پیش می‌رود...

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل لایت سایت