شهردار مدرسه (1378)

107 دقیقه
تاریخ اکران: 1378/12/11
کارگردان: محمدباقر خسروی

از سوی شهرداری تهران در یک مدرسه‌ی راهنمایی پسرانه، طرحی مبنی بر اتنخاب شهردار از بین دانش‌آموزان ارائه می‌شود. با فعالیت دانش‌آموزان برای نامزد شدن در این سمت، بین دو دانش‌آموزان رقابت در می‌گیرد. این در حالی ست که سینا و بهروز از دیگران فعال‌تر هستند. اما با حادثه‌ای نا به‌هنگام روابط بین آن دو به چالش کشیده می‌شود.

از سوی شهرداری تهران در یک مدرسه‌ی راهنمایی پسرانه، طرحی مبنی بر اتنخاب شهردار از بین دانش‌آموزان ارائه می‌شود. با فعالیت دانش‌آموزان برای نامزد شدن در این سمت، بین دو دانش‌آموزان رقابت در می‌گیرد. این در حالی ست که سینا و بهروز از دیگران فعال‌تر هستند. اما با حادثه‌ای نا به‌هنگام روابط بین آن دو به چالش کشیده می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم شهردار مدرسه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

107 دقیقه

داستان

از سوی شهرداری تهران در یک مدرسه‌ی راهنمایی پسرانه، طرحی مبنی بر اتنخاب شهردار از بین دانش‌آموزان ارائه می‌شود. با فعالیت دانش‌آموزان برای نامزد شدن در این سمت، بین دو دانش‌آموزان رقابت در می‌گیرد. این در حالی ست که سینا و بهروز از دیگران فعال‌تر هستند. اما با حادثه‌ای نا به‌هنگام روابط بین آن دو به چالش کشیده می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شهردار مدرسه

آخرین مشارکت های کاربران