سایر اطلاعات فیلم مارینای قاتل در چهار پرده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

رنگ:

رنگی

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مارینای قاتل در چهار پرده

آخرین مشارکت های کاربران