The Square (2017) on IMDb

میدان (The Square) (اکران نشده)

142 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: روبن اوستلوند
جوایز میدان (The Square)
جوایز میدان (The Square)
جوایز میدان (The Square)
میدان (The Square) در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم میدان (The Square)

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

142 دقیقه

رنگ:

رنگی

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل میدان (The Square)