روزگاری هامون (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: محمد احسانی

این مستند مشکلات زیست‌محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه هامون در منطقه سیستان را نشان می‌دهد.

این مستند مشکلات زیست‌محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه هامون در منطقه سیستان را نشان می‌دهد.

سایر اطلاعات فیلم روزگاری هامون

داستان

این مستند مشکلات زیست‌محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه هامون در منطقه سیستان را نشان می‌دهد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند روزگاری هامون