سنگ روی سنگ (آماده اکران)

Stone on Stone

، مناسب برای تمام سنین

زنی با دوست شوهرش در جاده خارج از شهر مشغول صحبت هستند تا اینکه زن پی می‌‌برد مرد برای چه او را به اینجا آورده اما…

زنی با دوست شوهرش در جاده خارج از شهر مشغول صحبت هستند تا اینکه زن پی می‌‌برد مرد برای چه او را به اینجا آورده اما…

سایر اطلاعات فیلم سنگ روی سنگ

اطلاعات تکمیلی
داستان

زنی با دوست شوهرش در جاده خارج از شهر مشغول صحبت هستند تا اینکه زن پی می‌‌برد مرد برای چه او را به اینجا آورده اما…

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سنگ روی سنگ | Stone on Stone

آخرین مشارکت های کاربران