پروانگی (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: علی عزیزی

پدر و دختری شیفته‌ پروانه‌ها هستند. پدر با لمس ماده‌ای که در اختیار دارد پروانه می‌شود اما این ماده تاثیر بدی روی او می‌گذارد و با دخترش دچار مشکل می‌شود.

پدر و دختری شیفته‌ پروانه‌ها هستند. پدر با لمس ماده‌ای که در اختیار دارد پروانه می‌شود اما این ماده تاثیر بدی روی او می‌گذارد و با دخترش دچار مشکل می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم پروانگی

اطلاعات تکمیلی
داستان

پدر و دختری شیفته‌ پروانه‌ها هستند. پدر با لمس ماده‌ای که در اختیار دارد پروانه می‌شود اما این ماده تاثیر بدی روی او می‌گذارد و با دخترش دچار مشکل می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پروانگی

آخرین مشارکت های کاربران