دعوت به شام (1382)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1382/10/17
کارگردان: داود موثقی

خبرنگاری به نام «هما»(نگار فروزنده) به صورت تصادفی نیمه شب از چند سارق مسلح در حال دزدیدن فرش گران‌بهایی عکس می‌گیرد. افسری به نام «قربانی»(یوسف مرادیان) مامور پیگیری ماجرا می‌شود. هما با «درخشان» صاحب فرش فروشی آشنا می شود و به درخواست ازدواجش پاسخ مثبت می‌دهد. میان قربانی و درخشان بر سر هما رقابت در می‌گیرد تا این‌که قربانی به درخشان شک کرده و برای حل کردن این ماجرا دعوت به شام او را قبول می‌کند اما غافل از این‌که اتفاقاتی در انتظار اوست.

خبرنگاری به نام «هما»(نگار فروزنده) به صورت تصادفی نیمه شب از چند سارق مسلح در حال دزدیدن فرش گران‌بهایی عکس می‌گیرد. افسری به نام «قربانی»(یوسف مرادیان) مامور پیگیری ماجرا می‌شود. هما با «درخشان» صاحب فرش فروشی آشنا می شود و به درخواست ازدواجش پاسخ مثبت می‌دهد. میان قربانی و درخشان بر سر هما رقابت در می‌گیرد تا این‌که قربانی به درخشان شک کرده و برای حل کردن این ماجرا دعوت به شام او را قبول می‌کند اما غافل از این‌که اتفاقاتی در انتظار اوست.

سایر اطلاعات فیلم دعوت به شام

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

خبرنگاری به نام «هما»(نگار فروزنده) به صورت تصادفی نیمه شب از چند سارق مسلح در حال دزدیدن فرش گران‌بهایی عکس می‌گیرد. افسری به نام «قربانی»(یوسف مرادیان) مامور پیگیری ماجرا می‌شود. هما با «درخشان» صاحب فرش فروشی آشنا می شود و به درخواست ازدواجش پاسخ مثبت می‌دهد. میان قربانی و درخشان بر سر هما رقابت در می‌گیرد تا این‌که قربانی به درخشان شک کرده و برای حل کردن این ماجرا دعوت به شام او را قبول می‌کند اما غافل از این‌که اتفاقاتی در انتظار اوست.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دعوت به شام