کله آهنی (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین

سر غیرعادی و بزرگ لاکپشتی به نام لاکی باعث جدایی بین او و همنوعانش شده او برای حل مشکل خود از تکنولوژی کمک می‌گیرد اما دراین بین طمع مارمولک پیری باعث جنگی با ربات‌های غول پیکر می‌شود.

سر غیرعادی و بزرگ لاکپشتی به نام لاکی باعث جدایی بین او و همنوعانش شده او برای حل مشکل خود از تکنولوژی کمک می‌گیرد اما دراین بین طمع مارمولک پیری باعث جنگی با ربات‌های غول پیکر می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم کله آهنی

اطلاعات تکمیلی
داستان

سر غیرعادی و بزرگ لاکپشتی به نام لاکی باعث جدایی بین او و همنوعانش شده او برای حل مشکل خود از تکنولوژی کمک می‌گیرد اما دراین بین طمع مارمولک پیری باعث جنگی با ربات‌های غول پیکر می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کله آهنی

آخرین مشارکت های کاربران