تاریخ اکران: 1381/03/15

«پیمان»(امین حیایی) پس از آزاد شدن از زندان به خانه‌اش می‌رود اما خانه اش خالی است و همسرش«مونس»( زهرا محمدی) به همراه دخترشان خانه را ترک کرده‌اند. پیمان با همراهی دخترعمویش«زیبا»(نیلوفر خوش خلق) که سابقا به او علاقه‌مند بوده به دنبال مونس می‌گردند و پی می‌برند که او با «پرویز» ازدواج کرده است. در طی بررسی‌های آن‌ها، متوجه می‌شوند که مسبب به زندان رفتن پیمان نیز پرویز بوده است. تلاش پیمان برای پس گرفتن دخترش اتفاقاتی را به دنبال دارد.

«پیمان»(امین حیایی) پس از آزاد شدن از زندان به خانه‌اش می‌رود اما خانه اش خالی است و همسرش«مونس»( زهرا محمدی) به همراه دخترشان خانه را ترک کرده‌اند. پیمان با همراهی دخترعمویش«زیبا»(نیلوفر خوش خلق) که سابقا به او علاقه‌مند بوده به دنبال مونس می‌گردند و پی می‌برند که او با «پرویز» ازدواج کرده است. در طی بررسی‌های آن‌ها، متوجه می‌شوند که مسبب به زندان رفتن پیمان نیز پرویز بوده است. تلاش پیمان برای پس گرفتن دخترش اتفاقاتی را به دنبال دارد.

سایر اطلاعات فیلم مونس

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

«پیمان»(امین حیایی) پس از آزاد شدن از زندان به خانه‌اش می‌رود اما خانه اش خالی است و همسرش«مونس»( زهرا محمدی) به همراه دخترشان خانه را ترک کرده‌اند. پیمان با همراهی دخترعمویش«زیبا»(نیلوفر خوش خلق) که سابقا به او علاقه‌مند بوده به دنبال مونس می‌گردند و پی می‌برند که او با «پرویز» ازدواج کرده است. در طی بررسی‌های آن‌ها، متوجه می‌شوند که مسبب به زندان رفتن پیمان نیز پرویز بوده است. تلاش پیمان برای پس گرفتن دخترش اتفاقاتی را به دنبال دارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مونس