باران آهسته می‌بارد (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: سعید نجاتی

دانش آموزان مدرسه‌ای قصد کمک به معلم‌ خود را دارند. داستان از اینجا آغاز می‌شود.

دانش آموزان مدرسه‌ای قصد کمک به معلم‌ خود را دارند. داستان از اینجا آغاز می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم باران آهسته می‌بارد

اطلاعات تکمیلی
داستان

دانش آموزان مدرسه‌ای قصد کمک به معلم‌ خود را دارند. داستان از اینجا آغاز می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل باران آهسته می‌بارد