بوی گندم / این جا تاریک نیست (1392)

101 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1392/09/27
کارگردان: محمدرضا خاکی

«گندم»(الناز شاکردوست) در حین گفتن شعری برای کنسرت خلیج فارس که «عرفان»(مصطفی زمانی) و «فرهاد»(رضا یزدانی) برای آن بسیار تلاش کرده‌اند، به عرفان نزدیک می‌شود. گندم با اطلاع از ارتباط پدرش با زنی افسرده می‌شود و در آسایشگاه روانی بستری می‌شود. عرفان برای بهبود او کمک می‌کند و پس از مرخص شدن گندم از بیمارستان بیماری خودش به مرحله‌ای حاد مي‌رسد. همه برای راضی کردن عرفان برای درمان تلاش می کنند اما او به دلیل فرصت اندکشان تا زمان کنسرت از درمان خودداری می کند تا این‌که دست سرنوشت تقدیری سخت را برای آن ها به همراه می‌آورد.

«گندم»(الناز شاکردوست) در حین گفتن شعری برای کنسرت خلیج فارس که «عرفان»(مصطفی زمانی) و «فرهاد»(رضا یزدانی) برای آن بسیار تلاش کرده‌اند، به عرفان نزدیک می‌شود. گندم با اطلاع از ارتباط پدرش با زنی افسرده می‌شود و در آسایشگاه روانی بستری می‌شود. عرفان برای بهبود او کمک می‌کند و پس از مرخص شدن گندم از بیمارستان بیماری خودش به مرحله‌ای حاد مي‌رسد. همه برای راضی کردن عرفان برای درمان تلاش می کنند اما او به دلیل فرصت اندکشان تا زمان کنسرت از درمان خودداری می کند تا این‌که دست سرنوشت تقدیری سخت را برای آن ها به همراه می‌آورد.

سایر اطلاعات فیلم بوی گندم / این جا تاریک نیست

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

«گندم»(الناز شاکردوست) در حین گفتن شعری برای کنسرت خلیج فارس که «عرفان»(مصطفی زمانی) و «فرهاد»(رضا یزدانی) برای آن بسیار تلاش کرده‌اند، به عرفان نزدیک می‌شود. گندم با اطلاع از ارتباط پدرش با زنی افسرده می‌شود و در آسایشگاه روانی بستری می‌شود. عرفان برای بهبود او کمک می‌کند و پس از مرخص شدن گندم از بیمارستان بیماری خودش به مرحله‌ای حاد مي‌رسد. همه برای راضی کردن عرفان برای درمان تلاش می کنند اما او به دلیل فرصت اندکشان تا زمان کنسرت از درمان خودداری می کند تا این‌که دست سرنوشت تقدیری سخت را برای آن ها به همراه می‌آورد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بوی گندم / این جا تاریک نیست

آخرین مشارکت های کاربران