جوجه پر (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: فرشاد صالحی

سایر اطلاعات فیلم جوجه پر

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جوجه پر

آخرین مشارکت های کاربران