روی خط مرگ (1376)

90 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/12/13
کارگردان: شفیع آقامحمدیان

«تیمور»(جلال پیشواییان) مجسمه‌ای قدیمی را از «دکتر آبتین»(کاظم افرندنیا) تحویل می‌گیرد و با آن فرار می کند. او مجسمه را زیر صندلی اتوموبیل زوج جوانی به نام «رضا»(علی‌کفاش عراقی) و «رعنا»(مریلا زارعی) پنهان می کند. دکتر آبتین و تیمور برای دست‌یابی به مجسمه زوج را تحت فشار می‌گذارند تا جایی که تیمور، رعنا را گروگان می‌گیرد. از طرفی «سرگرد امین»(فرامرز قریبیان) که همسر و فرزندش را در مبارزه با خلاف‌کاران از دست داده مامور رسیدگی به این پرونده می شود. تلاش برای رهایی از این وضعیت اتفاقاتی را برای همه ی آن‌ها رقم می زند.

«تیمور»(جلال پیشواییان) مجسمه‌ای قدیمی را از «دکتر آبتین»(کاظم افرندنیا) تحویل می‌گیرد و با آن فرار می کند. او مجسمه را زیر صندلی اتوموبیل زوج جوانی به نام «رضا»(علی‌کفاش عراقی) و «رعنا»(مریلا زارعی) پنهان می کند. دکتر آبتین و تیمور برای دست‌یابی به مجسمه زوج را تحت فشار می‌گذارند تا جایی که تیمور، رعنا را گروگان می‌گیرد. از طرفی «سرگرد امین»(فرامرز قریبیان) که همسر و فرزندش را در مبارزه با خلاف‌کاران از دست داده مامور رسیدگی به این پرونده می شود. تلاش برای رهایی از این وضعیت اتفاقاتی را برای همه ی آن‌ها رقم می زند.

سایر اطلاعات فیلم روی خط مرگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

90 دقیقه

داستان

«تیمور»(جلال پیشواییان) مجسمه‌ای قدیمی را از «دکتر آبتین»(کاظم افرندنیا) تحویل می‌گیرد و با آن فرار می کند. او مجسمه را زیر صندلی اتوموبیل زوج جوانی به نام «رضا»(علی‌کفاش عراقی) و «رعنا»(مریلا زارعی) پنهان می کند. دکتر آبتین و تیمور برای دست‌یابی به مجسمه زوج را تحت فشار می‌گذارند تا جایی که تیمور، رعنا را گروگان می‌گیرد. از طرفی «سرگرد امین»(فرامرز قریبیان) که همسر و فرزندش را در مبارزه با خلاف‌کاران از دست داده مامور رسیدگی به این پرونده می شود. تلاش برای رهایی از این وضعیت اتفاقاتی را برای همه ی آن‌ها رقم می زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روی خط مرگ