کلاس (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: امیر داسارگر

سایر اطلاعات فیلم کلاس

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کلاس