آلبوم (1385)

86 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1385/08/20
کارگردان: رضا حیدرنژاد

«امیر داداشی»(پوریا دهقانی) تحت تاثیر دوست و هم کلاسی‌اش درصدد برمی آید که آلبومی از عکس‌های خانوادگیشان تهیه کند. او با ترفندی عکس‌های پدر و مادرش را در آلبوم می‌گذارد اما پدرش متوجه می‌شود و او را تنبیه می‌کند. امیر به واسطه ی دایی‌اش که انباردار سینماست عکس‌های هنرپیشگان را بر می‌دارد و آن ها را به عنوان اقوام خود به بقیه نشان می‌دهد. مدیر مدرسه اش از این مساله شاکی می‌شود و او را اخراج می‌کند. در همین زمان او متوجه می‌شود که اجدادش از خانواده ای اصیل و محترم بوده‌اند. او با کمک پدر دوستش«مهندس ایروانی»(رضا سعیدی) به زادگاه اجدادی‌اش می رود تا گذشته ی خود را بررسی کند.

«امیر داداشی»(پوریا دهقانی) تحت تاثیر دوست و هم کلاسی‌اش درصدد برمی آید که آلبومی از عکس‌های خانوادگیشان تهیه کند. او با ترفندی عکس‌های پدر و مادرش را در آلبوم می‌گذارد اما پدرش متوجه می‌شود و او را تنبیه می‌کند. امیر به واسطه ی دایی‌اش که انباردار سینماست عکس‌های هنرپیشگان را بر می‌دارد و آن ها را به عنوان اقوام خود به بقیه نشان می‌دهد. مدیر مدرسه اش از این مساله شاکی می‌شود و او را اخراج می‌کند. در همین زمان او متوجه می‌شود که اجدادش از خانواده ای اصیل و محترم بوده‌اند. او با کمک پدر دوستش«مهندس ایروانی»(رضا سعیدی) به زادگاه اجدادی‌اش می رود تا گذشته ی خود را بررسی کند.

سایر اطلاعات فیلم آلبوم

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

«امیر داداشی»(پوریا دهقانی) تحت تاثیر دوست و هم کلاسی‌اش درصدد برمی آید که آلبومی از عکس‌های خانوادگیشان تهیه کند. او با ترفندی عکس‌های پدر و مادرش را در آلبوم می‌گذارد اما پدرش متوجه می‌شود و او را تنبیه می‌کند. امیر به واسطه ی دایی‌اش که انباردار سینماست عکس‌های هنرپیشگان را بر می‌دارد و آن ها را به عنوان اقوام خود به بقیه نشان می‌دهد. مدیر مدرسه اش از این مساله شاکی می‌شود و او را اخراج می‌کند. در همین زمان او متوجه می‌شود که اجدادش از خانواده ای اصیل و محترم بوده‌اند. او با کمک پدر دوستش«مهندس ایروانی»(رضا سعیدی) به زادگاه اجدادی‌اش می رود تا گذشته ی خود را بررسی کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آلبوم