صداست که می‌ماند (اکران نشده)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: سعید چاری

سایر اطلاعات فیلم صداست که می‌ماند

مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صداست که می‌ماند

آخرین مشارکت های کاربران