آینه‌های رنگ پریده (اکران نشده)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: سالم صلواتی
جوایز آینه‌های رنگ پریده
جوایز آینه‌های رنگ پریده
جوایز آینه‌های رنگ پریده
آینه‌های رنگ پریده در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم آینه‌های رنگ پریده

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آینه‌های رنگ پریده