بالاتر از خطر (1375)

99 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1375/12/30

«مسعود»(فریبرز عرب‌نیا) برای انتقام مرگ خواهرش که در معامله‌ی ارز تقلبی به قتل رسده است به ایران می آید. اما دستیار پدر همسرش «میترا»(ژاله صامتی)، همسر مسعود را می کشد و قتل را به گردن مسعود می‌اندازد. زمانی که مسعود در پی یافتن قاتلین خواهرش است هم‌زمان «حکمت»(میرمحمد تجدد) پدر میترا نیزبه دنبال مسعود می باشد. کشمکشی سخت در انتظار آن هاست.

«مسعود»(فریبرز عرب‌نیا) برای انتقام مرگ خواهرش که در معامله‌ی ارز تقلبی به قتل رسده است به ایران می آید. اما دستیار پدر همسرش «میترا»(ژاله صامتی)، همسر مسعود را می کشد و قتل را به گردن مسعود می‌اندازد. زمانی که مسعود در پی یافتن قاتلین خواهرش است هم‌زمان «حکمت»(میرمحمد تجدد) پدر میترا نیزبه دنبال مسعود می باشد. کشمکشی سخت در انتظار آن هاست.

سایر اطلاعات فیلم بالاتر از خطر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

«مسعود»(فریبرز عرب‌نیا) برای انتقام مرگ خواهرش که در معامله‌ی ارز تقلبی به قتل رسده است به ایران می آید. اما دستیار پدر همسرش «میترا»(ژاله صامتی)، همسر مسعود را می کشد و قتل را به گردن مسعود می‌اندازد. زمانی که مسعود در پی یافتن قاتلین خواهرش است هم‌زمان «حکمت»(میرمحمد تجدد) پدر میترا نیزبه دنبال مسعود می باشد. کشمکشی سخت در انتظار آن هاست.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بالاتر از خطر

آخرین مشارکت های کاربران