شب‌های تهران (1380)

87 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1380/04/27

«شیرین»(میترا حجار) و «مینا»(شقایق فراهانی) برای پایان نامه‌ی دانشجویی خود درباره‌ی آسیب‌های اجتماعی گزارشی تهیه کرده‌اند. در همان زمان، ناشناسی دختران چشم آبی را به قتل می رساند. این موضوع مورد توجه شیرین و مینا و هم‌چنین همکارشان«فرهاد»(یوسف مرادیان) و آبدارچی اداره«آقا رحمت»(فرهاد آییش) قرار می‌گیرد. این حساسیت‌ها پیامدهای تهدیدآمیزی را به دنبال دارد و متعاقب آن مینا به قتل می رسد. شیرین با گذاشتن لنز آبی و گشتن در خیابان‌ها به دنبال قاتل دوستش با سوار شدن به پیکان سفیدی غافلگیر می‌شود.

«شیرین»(میترا حجار) و «مینا»(شقایق فراهانی) برای پایان نامه‌ی دانشجویی خود درباره‌ی آسیب‌های اجتماعی گزارشی تهیه کرده‌اند. در همان زمان، ناشناسی دختران چشم آبی را به قتل می رساند. این موضوع مورد توجه شیرین و مینا و هم‌چنین همکارشان«فرهاد»(یوسف مرادیان) و آبدارچی اداره«آقا رحمت»(فرهاد آییش) قرار می‌گیرد. این حساسیت‌ها پیامدهای تهدیدآمیزی را به دنبال دارد و متعاقب آن مینا به قتل می رسد. شیرین با گذاشتن لنز آبی و گشتن در خیابان‌ها به دنبال قاتل دوستش با سوار شدن به پیکان سفیدی غافلگیر می‌شود.

جوایز شب‌های تهران
جوایز شب‌های تهران
جوایز شب‌های تهران
شب‌های تهران در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم شب‌های تهران

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

«شیرین»(میترا حجار) و «مینا»(شقایق فراهانی) برای پایان نامه‌ی دانشجویی خود درباره‌ی آسیب‌های اجتماعی گزارشی تهیه کرده‌اند. در همان زمان، ناشناسی دختران چشم آبی را به قتل می رساند. این موضوع مورد توجه شیرین و مینا و هم‌چنین همکارشان«فرهاد»(یوسف مرادیان) و آبدارچی اداره«آقا رحمت»(فرهاد آییش) قرار می‌گیرد. این حساسیت‌ها پیامدهای تهدیدآمیزی را به دنبال دارد و متعاقب آن مینا به قتل می رسد. شیرین با گذاشتن لنز آبی و گشتن در خیابان‌ها به دنبال قاتل دوستش با سوار شدن به پیکان سفیدی غافلگیر می‌شود.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شب‌های تهران

آخرین مشارکت های کاربران