کوچه و موزه (اکران نشده)

91 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: کاظم بلوچی
جوایز کوچه و موزه
جوایز کوچه و موزه
جوایز کوچه و موزه
کوچه و موزه در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم کوچه و موزه

مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کوچه و موزه