حضور (آماده اکران)

  • فیلم کوتاه
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
جوایز فیلم کوتاه حضور
جوایز فیلم کوتاه حضور
جوایز فیلم کوتاه حضور
فیلم کوتاه حضور در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم کوتاه حضور