6/45: ارتفاع (اکران نشده)

91 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: سیامک شایقی

سایر اطلاعات فیلم 6/45: ارتفاع

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

91 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل 6/45: ارتفاع