دیوانه وار (1374)

99 دقیقه
تاریخ اکران: 1374/09/15

«فردوس» (جمشید هاشم پور) برای اخاذی از«سالاری» (احمد قدکچیان) پیرمرد متولی تصمیم به ربودن نوه اش می گیرد. او که تازه از زندان آزاد شده ازبرادرزاده ی خود «عزیز» (بیژن امکانیان) می خواهد که به او کمک کند. پس ازامتناع عزیز که به تازگی ازدواج کرده و اصرار فردوس بالاخره آن ها «شایان» (شایان مغربی) را دزدیده و به انبار متروکی می برند. همسرعزیز، «فروغ» (زیبا نادری) به خاطر غیبت یکباره ی عزیز به او مشکوک شده و در پی او می رود. به انبار متروکه می رسد. فردوس او را نیز در کنارشایان زندانی می کند. در این میان نامادری شایان «ثریا» (شیوا خنیاگر) در ازای مبلغی هنگفت از فردوس می خواهد که شایان را از بین ببرند. فروغ با کمک عزیز به همراه شایان موفق به فرار می شوند اما با ثریا روبه رو شده و دوباره به انبار منتقل می شوند. درگیری میان فردوس و عزیز وارد ماجرای جنجالی می شود و یک درام حادثه ای را شکل می دهد.

«فردوس» (جمشید هاشم پور) برای اخاذی از«سالاری» (احمد قدکچیان) پیرمرد متولی تصمیم به ربودن نوه اش می گیرد. او که تازه از زندان آزاد شده ازبرادرزاده ی خود «عزیز» (بیژن امکانیان) می خواهد که به او کمک کند. پس ازامتناع عزیز که به تازگی ازدواج کرده و اصرار فردوس بالاخره آن ها «شایان» (شایان مغربی) را دزدیده و به انبار متروکی می برند. همسرعزیز، «فروغ» (زیبا نادری) به خاطر غیبت یکباره ی عزیز به او مشکوک شده و در پی او می رود. به انبار متروکه می رسد. فردوس او را نیز در کنارشایان زندانی می کند. در این میان نامادری شایان «ثریا» (شیوا خنیاگر) در ازای مبلغی هنگفت از فردوس می خواهد که شایان را از بین ببرند. فروغ با کمک عزیز به همراه شایان موفق به فرار می شوند اما با ثریا روبه رو شده و دوباره به انبار منتقل می شوند. درگیری میان فردوس و عزیز وارد ماجرای جنجالی می شود و یک درام حادثه ای را شکل می دهد.

سایر اطلاعات فیلم دیوانه وار

حاشیه ها
  • «بیژن امکانیان» علاوه بر بازی به عنوان تهیه کننده در این فیلم حضور داشته است.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

«فردوس» (جمشید هاشم پور) برای اخاذی از«سالاری» (احمد قدکچیان) پیرمرد متولی تصمیم به ربودن نوه اش می گیرد. او که تازه از زندان آزاد شده ازبرادرزاده ی خود «عزیز» (بیژن امکانیان) می خواهد که به او کمک کند. پس ازامتناع عزیز که به تازگی ازدواج کرده و اصرار فردوس بالاخره آن ها «شایان» (شایان مغربی) را دزدیده و به انبار متروکی می برند. همسرعزیز، «فروغ» (زیبا نادری) به خاطر غیبت یکباره ی عزیز به او مشکوک شده و در پی او می رود. به انبار متروکه می رسد. فردوس او را نیز در کنارشایان زندانی می کند. در این میان نامادری شایان «ثریا» (شیوا خنیاگر) در ازای مبلغی هنگفت از فردوس می خواهد که شایان را از بین ببرند. فروغ با کمک عزیز به همراه شایان موفق به فرار می شوند اما با ثریا روبه رو شده و دوباره به انبار منتقل می شوند. درگیری میان فردوس و عزیز وارد ماجرای جنجالی می شود و یک درام حادثه ای را شکل می دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دیوانه وار