تاریخ اکران: 1378/06/10

یعقوب (جمشید هاشم‌پور) شاهد درگیری دو نفر به نام جمیل و ندیم است. جمیل به دست ندیم کشته و یعقوب که بی‌گناه است به جرم قتل دستگیر می‌شود. سال‌ها بعد یعقوب از زندان آزاد می‌شود. این در حالی‌ست که یوسف فرزند یعقوب تحت‌سرپرستی ستوان عزیز (محمد صادقی) و همسرش (افسانه بایگان) است.

یعقوب (جمشید هاشم‌پور) شاهد درگیری دو نفر به نام جمیل و ندیم است. جمیل به دست ندیم کشته و یعقوب که بی‌گناه است به جرم قتل دستگیر می‌شود. سال‌ها بعد یعقوب از زندان آزاد می‌شود. این در حالی‌ست که یوسف فرزند یعقوب تحت‌سرپرستی ستوان عزیز (محمد صادقی) و همسرش (افسانه بایگان) است.

سایر اطلاعات فیلم زخمی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

یعقوب (جمشید هاشم‌پور) شاهد درگیری دو نفر به نام جمیل و ندیم است. جمیل به دست ندیم کشته و یعقوب که بی‌گناه است به جرم قتل دستگیر می‌شود. سال‌ها بعد یعقوب از زندان آزاد می‌شود. این در حالی‌ست که یوسف فرزند یعقوب تحت‌سرپرستی ستوان عزیز (محمد صادقی) و همسرش (افسانه بایگان) است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زخمی