پرندگان در سایه (آماده اکران)

  • مستند سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: حجت طاهری

کسی به پرندگان کوچک و گنجشک سانان توجهی نشان نمی‌دهد. این فیلم به زندگی تعدادی از گنجشک سانان در فصل زادآوری و مشکلات آنها می‌ پردازد.

کسی به پرندگان کوچک و گنجشک سانان توجهی نشان نمی‌دهد. این فیلم به زندگی تعدادی از گنجشک سانان در فصل زادآوری و مشکلات آنها می‌ پردازد.

جوایز مستند سینمایی پرندگان در سایه
جوایز مستند سینمایی پرندگان در سایه
جوایز مستند سینمایی پرندگان در سایه
مستند سینمایی پرندگان در سایه در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم پرندگان در سایه

داستان

کسی به پرندگان کوچک و گنجشک سانان توجهی نشان نمی‌دهد. این فیلم به زندگی تعدادی از گنجشک سانان در فصل زادآوری و مشکلات آنها می‌ پردازد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی پرندگان در سایه