تاریخ اکران: 1375/07/04

شاهین (محمود دینی) و شیرین (شهره فرشچی) از‌دواج می‌کنند. صفاری پدر ثروتمند شاهین، قصد دارد با کمک جباری پدر شیرین و برادر او ناصر، مدرسه‌ای را در شمال ویران و به جای آن ویلا بسازند. اما صفاری با مطلع شدن از بیماری و مرگ قریب‌الوقوع خودش، از انجام این کار منصرف می‌شود. این در حالی‌ست که جباری و ناصر برای عملی کردن نقشه‌شان وارد عمل می‌شوند.

شاهین (محمود دینی) و شیرین (شهره فرشچی) از‌دواج می‌کنند. صفاری پدر ثروتمند شاهین، قصد دارد با کمک جباری پدر شیرین و برادر او ناصر، مدرسه‌ای را در شمال ویران و به جای آن ویلا بسازند. اما صفاری با مطلع شدن از بیماری و مرگ قریب‌الوقوع خودش، از انجام این کار منصرف می‌شود. این در حالی‌ست که جباری و ناصر برای عملی کردن نقشه‌شان وارد عمل می‌شوند.

سایر اطلاعات فیلم گریز از مرگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

99 دقیقه

داستان

شاهین (محمود دینی) و شیرین (شهره فرشچی) از‌دواج می‌کنند. صفاری پدر ثروتمند شاهین، قصد دارد با کمک جباری پدر شیرین و برادر او ناصر، مدرسه‌ای را در شمال ویران و به جای آن ویلا بسازند. اما صفاری با مطلع شدن از بیماری و مرگ قریب‌الوقوع خودش، از انجام این کار منصرف می‌شود. این در حالی‌ست که جباری و ناصر برای عملی کردن نقشه‌شان وارد عمل می‌شوند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گریز از مرگ