مردان سپاه (آماده اکران)

  • پویانمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: اوکراین
کارگردان: ایوان وولیانسکی
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پویانمایی مردان سپاه