یک روز بی‌نقص (آماده اکران)

، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: اوگوژان کایا
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل یک روز بی‌نقص