تاریخ اکران: 1384/09/30

امیر (محمدرضا فروتن)، پیام (رضا داودنژاد)، بیتا (ویشکا آسایش) به همراه آهو (آتنه فقیه نصیر) و زیور (ماهایا پطروسیان) و به رهبری لیلا (مهتاب کرامتی) از یک موسسه مالی اعتباری اختلاس می‌کنند. طمع لیلا باعث می‌شود که او به تنهایی با شخصی بهنام عمو جان (احمد نجفی) معامله کند اما با ورود نا به‌هنگام بیتا اتفاقات دیگری رقم می‌خورد.

امیر (محمدرضا فروتن)، پیام (رضا داودنژاد)، بیتا (ویشکا آسایش) به همراه آهو (آتنه فقیه نصیر) و زیور (ماهایا پطروسیان) و به رهبری لیلا (مهتاب کرامتی) از یک موسسه مالی اعتباری اختلاس می‌کنند. طمع لیلا باعث می‌شود که او به تنهایی با شخصی بهنام عمو جان (احمد نجفی) معامله کند اما با ورود نا به‌هنگام بیتا اتفاقات دیگری رقم می‌خورد.

سایر اطلاعات فیلم هشت پا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

94 دقیقه

داستان

امیر (محمدرضا فروتن)، پیام (رضا داودنژاد)، بیتا (ویشکا آسایش) به همراه آهو (آتنه فقیه نصیر) و زیور (ماهایا پطروسیان) و به رهبری لیلا (مهتاب کرامتی) از یک موسسه مالی اعتباری اختلاس می‌کنند. طمع لیلا باعث می‌شود که او به تنهایی با شخصی بهنام عمو جان (احمد نجفی) معامله کند اما با ورود نا به‌هنگام بیتا اتفاقات دیگری رقم می‌خورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل هشت پا