پنجه در خاک (1378)

93 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1378/02/10
کارگردان: ایرج قادری

فیلمی اکشن به کارگردانی ایرج قادری منطقه‌ای روستایی در کردستان به نام «دالامان»،را به تصویر می‌کشد که پس از تقسیمات ارزی مرزهای ایران، جزو خاک کردستان عراق محسوب می‌شود. این در حالی‌ست که مردم منطقه هنوز خود را جزو کردستان ایران می‌دانند. موهان باروت (شهروز رامتین) به عنوان نماینده‌ی مردم روستا وارد مزاکره با ارتش عراق می شود و پرچم ایران را در منطقه‌ برپا می‌کند. او با ارتش عراق درگیر می‌شود. تا اینکه در جنگ ایران و عراق سرهنگی بعثی مامور جمع‌آوری نیرو از روستا می‌شود و این اتفاق ماجراهایی دیگر را با خود به همراه دارد.

فیلمی اکشن به کارگردانی ایرج قادری منطقه‌ای روستایی در کردستان به نام «دالامان»،را به تصویر می‌کشد که پس از تقسیمات ارزی مرزهای ایران، جزو خاک کردستان عراق محسوب می‌شود. این در حالی‌ست که مردم منطقه هنوز خود را جزو کردستان ایران می‌دانند. موهان باروت (شهروز رامتین) به عنوان نماینده‌ی مردم روستا وارد مزاکره با ارتش عراق می شود و پرچم ایران را در منطقه‌ برپا می‌کند. او با ارتش عراق درگیر می‌شود. تا اینکه در جنگ ایران و عراق سرهنگی بعثی مامور جمع‌آوری نیرو از روستا می‌شود و این اتفاق ماجراهایی دیگر را با خود به همراه دارد.

سایر اطلاعات فیلم پنجه در خاک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

فیلمی اکشن به کارگردانی ایرج قادری منطقه‌ای روستایی در کردستان به نام «دالامان»،را به تصویر می‌کشد که پس از تقسیمات ارزی مرزهای ایران، جزو خاک کردستان عراق محسوب می‌شود. این در حالی‌ست که مردم منطقه هنوز خود را جزو کردستان ایران می‌دانند. موهان باروت (شهروز رامتین) به عنوان نماینده‌ی مردم روستا وارد مزاکره با ارتش عراق می شود و پرچم ایران را در منطقه‌ برپا می‌کند. او با ارتش عراق درگیر می‌شود. تا اینکه در جنگ ایران و عراق سرهنگی بعثی مامور جمع‌آوری نیرو از روستا می‌شود و این اتفاق ماجراهایی دیگر را با خود به همراه دارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پنجه در خاک