رویای آهنی (آماده اکران)

  • فیلم کوتاه
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: یاسر طالبی

زمانی که خط آهن شمال جنوب ایران در سال 1317 افتتاح شد انقلابی آغازشد. احداث راه‌آهن ایران تنها گوشه‌ای از جنوب غربی خاورمیانه را تغییر نداد بلکه دنیا را متحول کرد و به پل پیروزی متفقین بر آلمان نازی لقب ...

زمانی که خط آهن شمال جنوب ایران در سال 1317 افتتاح شد انقلابی آغازشد. احداث راه‌آهن ایران تنها گوشه‌ای از جنوب غربی خاورمیانه را تغییر نداد بلکه دنیا را متحول کرد و به پل پیروزی متفقین بر آلمان نازی لقب ...

سایر اطلاعات فیلم رویای آهنی

داستان

زمانی که خط آهن شمال جنوب ایران در سال 1317 افتتاح شد انقلابی آغازشد. احداث راه‌آهن ایران تنها گوشه‌ای از جنوب غربی خاورمیانه را تغییر نداد بلکه دنیا را متحول کرد و به پل پیروزی متفقین بر آلمان نازی لقب ...

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم کوتاه رویای آهنی