رزم‌آرا: یک دوسیه مسکوت (آماده اکران)

  • مستند سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: احسان عمادی
جوایز مستند سینمایی رزم‌آرا: یک دوسیه مسکوت
جوایز مستند سینمایی رزم‌آرا: یک دوسیه مسکوت
جوایز مستند سینمایی رزم‌آرا: یک دوسیه مسکوت
مستند سینمایی رزم‌آرا: یک دوسیه مسکوت در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی رزم‌آرا: یک دوسیه مسکوت

آخرین مشارکت های کاربران