قاضی و مرگ (آماده اکران)

  • مستند سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: حسن خادمی
جوایز مستند سینمایی قاضی و مرگ
جوایز مستند سینمایی قاضی و مرگ
جوایز مستند سینمایی قاضی و مرگ
مستند سینمایی قاضی و مرگ در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی قاضی و مرگ

آخرین مشارکت های کاربران