وادی خاموشان (آماده اکران)

  • مستند سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
جوایز مستند سینمایی وادی خاموشان
جوایز مستند سینمایی وادی خاموشان
جوایز مستند سینمایی وادی خاموشان
مستند سینمایی وادی خاموشان در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی وادی خاموشان

آخرین مشارکت های کاربران