وه انتیوک شاپور (آماده اکران)

  • مستند سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: سودابه مجاوری
جوایز مستند سینمایی وه انتیوک شاپور
جوایز مستند سینمایی وه انتیوک شاپور
جوایز مستند سینمایی وه انتیوک شاپور
مستند سینمایی وه انتیوک شاپور در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مستند سینمایی وه انتیوک شاپور

آخرین مشارکت های کاربران