آرایش مرگ (1375)

97 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1375/08/09
کارگردان: افشین شرکت

سال ۱۳۵۷ است و اوج مبارزه های ضد سلطنتی. «ذوالفقاری» از طرف سازمان امنیت مامور می‌شود تا به روستایی برود که اهالی پاسگاهش را خلع سلاح کرده اند. او به خانه‌ «علی»(مجید مظفری) می رود که گویا محل انبارکردن سلاح ها است. علی در درگیری کشته می شود اما همسرش«دریا»(گلچهره‌سجادیه) به مقاومت خود ادامه می‌دهد. تا این‌که دریا و ذوالفقاری درخانه ای که توسط دریا بمب‌گذاری شده است رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. شمارش معکوس انفجار دینامیت ها آغاز شده است.

سال ۱۳۵۷ است و اوج مبارزه های ضد سلطنتی. «ذوالفقاری» از طرف سازمان امنیت مامور می‌شود تا به روستایی برود که اهالی پاسگاهش را خلع سلاح کرده اند. او به خانه‌ «علی»(مجید مظفری) می رود که گویا محل انبارکردن سلاح ها است. علی در درگیری کشته می شود اما همسرش«دریا»(گلچهره‌سجادیه) به مقاومت خود ادامه می‌دهد. تا این‌که دریا و ذوالفقاری درخانه ای که توسط دریا بمب‌گذاری شده است رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. شمارش معکوس انفجار دینامیت ها آغاز شده است.

سایر اطلاعات فیلم آرایش مرگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

سال ۱۳۵۷ است و اوج مبارزه های ضد سلطنتی. «ذوالفقاری» از طرف سازمان امنیت مامور می‌شود تا به روستایی برود که اهالی پاسگاهش را خلع سلاح کرده اند. او به خانه‌ «علی»(مجید مظفری) می رود که گویا محل انبارکردن سلاح ها است. علی در درگیری کشته می شود اما همسرش«دریا»(گلچهره‌سجادیه) به مقاومت خود ادامه می‌دهد. تا این‌که دریا و ذوالفقاری درخانه ای که توسط دریا بمب‌گذاری شده است رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. شمارش معکوس انفجار دینامیت ها آغاز شده است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آرایش مرگ