تاریخ اکران: 1376/05/15

یک سرگرد جوان به نام «تیموری»(چنگیز وثوقی) از طرف «تیمسار»(پرویز پورحسینی) مامور می‌شود که یک سرهنگ نیروی کماندو را در قم که حاضر به سرکوب نیرو‌های مخالف رژیم در شهر قم نشده را به قتل برساند. او پس از به قتل رساندن به زندان می افتد و با «حاج‌هاشم» هم بند می شود. تیمسار بار دیگر از او می خواهد تا با نزدیک‌شدن به حاج‌هاشم اعتماد او را نسبت به خود جلب کند. اما با کشته شدن حاج‌هاشم توسط تیمسار نفوذی بودن تیموری نیز لو می‌رود و جانش به خطر می افتد.

یک سرگرد جوان به نام «تیموری»(چنگیز وثوقی) از طرف «تیمسار»(پرویز پورحسینی) مامور می‌شود که یک سرهنگ نیروی کماندو را در قم که حاضر به سرکوب نیرو‌های مخالف رژیم در شهر قم نشده را به قتل برساند. او پس از به قتل رساندن به زندان می افتد و با «حاج‌هاشم» هم بند می شود. تیمسار بار دیگر از او می خواهد تا با نزدیک‌شدن به حاج‌هاشم اعتماد او را نسبت به خود جلب کند. اما با کشته شدن حاج‌هاشم توسط تیمسار نفوذی بودن تیموری نیز لو می‌رود و جانش به خطر می افتد.

سایر اطلاعات فیلم حرفه ای

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

یک سرگرد جوان به نام «تیموری»(چنگیز وثوقی) از طرف «تیمسار»(پرویز پورحسینی) مامور می‌شود که یک سرهنگ نیروی کماندو را در قم که حاضر به سرکوب نیرو‌های مخالف رژیم در شهر قم نشده را به قتل برساند. او پس از به قتل رساندن به زندان می افتد و با «حاج‌هاشم» هم بند می شود. تیمسار بار دیگر از او می خواهد تا با نزدیک‌شدن به حاج‌هاشم اعتماد او را نسبت به خود جلب کند. اما با کشته شدن حاج‌هاشم توسط تیمسار نفوذی بودن تیموری نیز لو می‌رود و جانش به خطر می افتد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حرفه ای