حیران (1388)

89 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1388/11/17

«ماهی»(باران کوثری) به جوان افغانی مهاجری به نام «حیران»(مهرداد صدیقیان) دل می‌بندد اما پدر ماهی با وصلت آن ها مخالف است. حیران برای ادامه‌ی تحصیل و یافتن کار به تهران می‌رود و ماهی نیز به همراه پدربزرگش(خسرو شکیبایی) به دنبال او می‌روند. زندگی آن‌ها به دلیل کمبود امکانات و نیافتن کار و هم‌چنین بارداری ماهی با مشکل مواجه می‌شود. هم‌زمان حیران به علت اقامت غیر قانونی دستگیر می‌شود و ماهی جستجو را برای یافتن او آغاز می‌کند.

«ماهی»(باران کوثری) به جوان افغانی مهاجری به نام «حیران»(مهرداد صدیقیان) دل می‌بندد اما پدر ماهی با وصلت آن ها مخالف است. حیران برای ادامه‌ی تحصیل و یافتن کار به تهران می‌رود و ماهی نیز به همراه پدربزرگش(خسرو شکیبایی) به دنبال او می‌روند. زندگی آن‌ها به دلیل کمبود امکانات و نیافتن کار و هم‌چنین بارداری ماهی با مشکل مواجه می‌شود. هم‌زمان حیران به علت اقامت غیر قانونی دستگیر می‌شود و ماهی جستجو را برای یافتن او آغاز می‌کند.

جوایز حیران
جوایز حیران
جوایز حیران
حیران در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم حیران

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

89 دقیقه

داستان

«ماهی»(باران کوثری) به جوان افغانی مهاجری به نام «حیران»(مهرداد صدیقیان) دل می‌بندد اما پدر ماهی با وصلت آن ها مخالف است. حیران برای ادامه‌ی تحصیل و یافتن کار به تهران می‌رود و ماهی نیز به همراه پدربزرگش(خسرو شکیبایی) به دنبال او می‌روند. زندگی آن‌ها به دلیل کمبود امکانات و نیافتن کار و هم‌چنین بارداری ماهی با مشکل مواجه می‌شود. هم‌زمان حیران به علت اقامت غیر قانونی دستگیر می‌شود و ماهی جستجو را برای یافتن او آغاز می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حیران