تاریخ اکران: 1377/10/28
کارگردان: جمال شورجه

«سروان عباس دوران»(علی دهکردی) خلبان موفق نیروی هوایی که دشمن چندبار در ترور او ناکام مانده، سرپرستی عملیاتی دشوار را بر فراز خاک بغداد به عهده می گیرد. هدف از این عملیات نشان دادن ناامن بودن بغداد است که به عنوان شهر میزبان کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد انتخاب شده است. «بلومی»(صالح میرزاآقایی) خبرنگاری که تبلیغات زیادی درباره‌ی امن بودن عراق داشته، پس از شکستن دیوار صوتی در عراق نظرش را عوض می کند. هواپیمای سرهنگ دوران در حال انفجار به هتل محل اقامت خبرنگاران خارجی برخورد می کند.

«سروان عباس دوران»(علی دهکردی) خلبان موفق نیروی هوایی که دشمن چندبار در ترور او ناکام مانده، سرپرستی عملیاتی دشوار را بر فراز خاک بغداد به عهده می گیرد. هدف از این عملیات نشان دادن ناامن بودن بغداد است که به عنوان شهر میزبان کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد انتخاب شده است. «بلومی»(صالح میرزاآقایی) خبرنگاری که تبلیغات زیادی درباره‌ی امن بودن عراق داشته، پس از شکستن دیوار صوتی در عراق نظرش را عوض می کند. هواپیمای سرهنگ دوران در حال انفجار به هتل محل اقامت خبرنگاران خارجی برخورد می کند.

سایر اطلاعات فیلم خلبان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

«سروان عباس دوران»(علی دهکردی) خلبان موفق نیروی هوایی که دشمن چندبار در ترور او ناکام مانده، سرپرستی عملیاتی دشوار را بر فراز خاک بغداد به عهده می گیرد. هدف از این عملیات نشان دادن ناامن بودن بغداد است که به عنوان شهر میزبان کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد انتخاب شده است. «بلومی»(صالح میرزاآقایی) خبرنگاری که تبلیغات زیادی درباره‌ی امن بودن عراق داشته، پس از شکستن دیوار صوتی در عراق نظرش را عوض می کند. هواپیمای سرهنگ دوران در حال انفجار به هتل محل اقامت خبرنگاران خارجی برخورد می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خلبان