رامینالدو (پس از تولید (فنی))

  • فیلم سینمایی
، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران
کارگردان: نادره ترکمانی

رامینالدو قصه مشکلات چند نوجوان در روستا است . که این نوجوانان با مشکلات و معضلاتی روبرو شده و به چالش کشیده می شوند تا این که به حل مسئله می رسند. در فیلم مشکلاتی مطرح می شود که مختص این گروه سنی است . تصمیم گیری و اقداماتشان متناسب با سن نوجوانی است.

رامینالدو قصه مشکلات چند نوجوان در روستا است . که این نوجوانان با مشکلات و معضلاتی روبرو شده و به چالش کشیده می شوند تا این که به حل مسئله می رسند. در فیلم مشکلاتی مطرح می شود که مختص این گروه سنی است . تصمیم گیری و اقداماتشان متناسب با سن نوجوانی است.

سایر اطلاعات فیلم رامینالدو

اطلاعات تکمیلی
داستان

رامینالدو قصه مشکلات چند نوجوان در روستا است . که این نوجوانان با مشکلات و معضلاتی روبرو شده و به چالش کشیده می شوند تا این که به حل مسئله می رسند. در فیلم مشکلاتی مطرح می شود که مختص این گروه سنی است . تصمیم گیری و اقداماتشان متناسب با سن نوجوانی است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم سینمایی رامینالدو

آخرین مشارکت های کاربران