تاریخ اکران: 1376/02/31

«قلیچ»(گرشا رئوفی) سردسته‌ی قاچاقچیان مواد مخدر، پس از درگیری با «سرگرد ملک»(حسین ملاقاسمی) می گریزد و خود را به داخل اتوموبیل جوانی به نام «ندیم»(داود اسدی) می‌اندازد. ندیم که متوجه شده قلیچ فرد ثروتمند و با نفوذی است او را به خانه برده و از او پرستاری می کند. تا این که به پیشنهاد قلیچ محموله‌ای مواد را در اتوبوسش که قرار است زائران را به مشهد ببرد جاسازی می کند. اما در بین راه عموی ندیم متوجه می شود و ندیم را وادار به همکاری با سرگرد ملک می کند . این شروع درگیری میان قلیچ و ندیم است.

«قلیچ»(گرشا رئوفی) سردسته‌ی قاچاقچیان مواد مخدر، پس از درگیری با «سرگرد ملک»(حسین ملاقاسمی) می گریزد و خود را به داخل اتوموبیل جوانی به نام «ندیم»(داود اسدی) می‌اندازد. ندیم که متوجه شده قلیچ فرد ثروتمند و با نفوذی است او را به خانه برده و از او پرستاری می کند. تا این که به پیشنهاد قلیچ محموله‌ای مواد را در اتوبوسش که قرار است زائران را به مشهد ببرد جاسازی می کند. اما در بین راه عموی ندیم متوجه می شود و ندیم را وادار به همکاری با سرگرد ملک می کند . این شروع درگیری میان قلیچ و ندیم است.

سایر اطلاعات فیلم سرحد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

116 دقیقه

داستان

«قلیچ»(گرشا رئوفی) سردسته‌ی قاچاقچیان مواد مخدر، پس از درگیری با «سرگرد ملک»(حسین ملاقاسمی) می گریزد و خود را به داخل اتوموبیل جوانی به نام «ندیم»(داود اسدی) می‌اندازد. ندیم که متوجه شده قلیچ فرد ثروتمند و با نفوذی است او را به خانه برده و از او پرستاری می کند. تا این که به پیشنهاد قلیچ محموله‌ای مواد را در اتوبوسش که قرار است زائران را به مشهد ببرد جاسازی می کند. اما در بین راه عموی ندیم متوجه می شود و ندیم را وادار به همکاری با سرگرد ملک می کند . این شروع درگیری میان قلیچ و ندیم است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل سرحد