وعده دیدار (1383)

101 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1383/11/23

ابراهیم مهدوی (سعید نیک‌پور) جانباز شیمیایی و نقاش زبردست پرده‌های نقاشی مذهبی‌ست. او برای معالجه و شرکت در یک نمایشگاه نقاشی راهی لندن می‌شود. این در حالی‌ست که عاموس (احمد نجفی) یک جاسوس صهیونیست به علت بدهی بسیار مورد فشار قرار گرفته و قصد دارد با تکمیل یک پرده نقاشی مذهبی و فروش آن به پول قابل توجهی دست یابد.

ابراهیم مهدوی (سعید نیک‌پور) جانباز شیمیایی و نقاش زبردست پرده‌های نقاشی مذهبی‌ست. او برای معالجه و شرکت در یک نمایشگاه نقاشی راهی لندن می‌شود. این در حالی‌ست که عاموس (احمد نجفی) یک جاسوس صهیونیست به علت بدهی بسیار مورد فشار قرار گرفته و قصد دارد با تکمیل یک پرده نقاشی مذهبی و فروش آن به پول قابل توجهی دست یابد.

سایر اطلاعات فیلم وعده دیدار

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

ابراهیم مهدوی (سعید نیک‌پور) جانباز شیمیایی و نقاش زبردست پرده‌های نقاشی مذهبی‌ست. او برای معالجه و شرکت در یک نمایشگاه نقاشی راهی لندن می‌شود. این در حالی‌ست که عاموس (احمد نجفی) یک جاسوس صهیونیست به علت بدهی بسیار مورد فشار قرار گرفته و قصد دارد با تکمیل یک پرده نقاشی مذهبی و فروش آن به پول قابل توجهی دست یابد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل وعده دیدار