هزار و چهارصد

Thousand four hundred

  • فیلم کوتاه
3 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
محصول کشور: ایران

1400 خیلی زود فرا خواهد رسید و هنرجویان یک دانشکده هنری برای پاره ای از توضیحات مجبورند در جلوی دوربین قرار بگیرند.

1400 خیلی زود فرا خواهد رسید و هنرجویان یک دانشکده هنری برای پاره ای از توضیحات مجبورند در جلوی دوربین قرار بگیرند.


مختصرِ پر حاشیه

هزار و چهارصد این مختصرِ پر حاشیه، علی رغم کسب جوایز از جشنواره های متعدد دانشگاهی داخل و خارج کشور و علی رغم این که فیلمی متولد دانشگاه است اما بزرگترین منتقد سیستم ناکارآمد حاضر دانشگاهی در ایران است. فیلمی کوتاهی که با چند پلان سکوت و عدم زیاده گویی و قاب بسته ای که راه گریزی نمیدهد در میان خطوطی که هم دفتر مشق را تداعی می کند و هم فضایی الهام آور زندان، حرف های زیادی برای گفتن دارد. همچنین استفاده از بازیگرانی که خود هنرجویان دانشکده هنر به نظر میرسند تلنگری بر مستند بودن این اثر است و همین امر است که شاید مخاطب فیلم را چندین برابر زمان خود اثر در اندیشه فرو میبرد.

سایر اطلاعات فیلم هزار و چهارصد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

3 دقیقه

داستان

1400 خیلی زود فرا خواهد رسید و هنرجویان یک دانشکده هنری برای پاره ای از توضیحات مجبورند در جلوی دوربین قرار بگیرند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل فیلم کوتاه هزار و چهارصد | Thousand four hundred